Επιμήκυνση  άκρων

Εκτελώ επιμήκυνση των άκρων κυρίως για τη διόρθωση παραμορφώσεων των άκρων σε καθημερινή βάση. Το θεσμικό μας όργανο έχει καθιερωθεί σε αυτό το είδος της διαδικασίας και έχουμε πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην επιμήκυνση των άκρων. Προσφέρουμε χειρουργικές θεραπείες για να διορθώσει χαμηλότερες παραμορφώσεις των άκρων, καθώς και των άνω άκρων με τις πιο προηγμένες μεθόδους.

Allungamento arti limb lenghtening Allungamneto arti limb lenghtening

Leg lengthening allungamneto gambe

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”

Πότε είναι σκόπιμο να ζητηθεί η χειρουργική επέμβαση για την επιμήκυνση των άκρων?” text=”

Το σκέλος της επιμήκυνση γίνεται συνήθως σε ασθενείς που πάσχουν από νανισμό, προκειμένου να βοηθήσει στην carring από τις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται επίσης σε ασθενείς με ιδιοπαθές βραχύ ανάστημα ή για αισθητικούς λόγους.” onload=”open”]

Trattamento Acondroplasia

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Πώς μπορεί να επιτευχθεί επιμήκυνση των άκρων” text=”Πώς μπορεί να επιτευχθεί επιμήκυνση των άκρων” onload=”closed”]

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Come si esegue un allungamento degli arti?” text=”L’allungamento degli arti può essere eseguito con diverse tecniche. Nella gran parte dei casi si utilizzano fissatori esterni o chiodi endomidollari allungabili.

L’allungmento si esegue in tre fasi principali:

  • Intervento chirurgico
  • Fase di allungamento
  • Fase di consolidazione.

Questi metodi hanno pregi e difetti che vanno attentamente valutati prima dell’intervento.

I chiodi telescopici possono allungare fino a un massimo di 8 cm e se si desidera raggiungere un allungamento superiore a questo sono necessarie più procedure.

Ovviamente il livello di allungamento è valutato attentamente per mantenere le giuste proporzioni e rispettare i muscoli e tendini. ” onload=”closed”]

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Quali tecniche possono essere adottate?” text=”Le varie tecniche disponibili sono:

Allungamento con fissatore esterno circolare con osteotomia a uno o a due livelli e possibilità di correzione di eventuali deformità (tibia vara/valga, dismetrie etc.)

Allungamento con chiodo endomidollare

Allungamento con fissatore esterno e chiodo endomidollare allungabile ” onload=”open”]

Per maggiori informazioni sulla tecnica utilizzando il fissatore esterno circolare ibrido HEF

Per maggiori informazioni della tecnica con chiodo estendibile endomidollare Precise I/II or ISKD

Per maggiori informazioni sulla tecnica con fissatore esterno su chiodo endomidollare

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Quali fattori bisogna prendere in considerazione quando si va incontro a un intervento di allungamento degli arti?” text=”La sicurezza è la cosa più importante per evitare le complicazioni che in ogni caso raggiungono livelli intorno al 5%. Per evitare le complicanze è importantissima l’esperienza del chirurgo e la collaborazione del paziente.” onload=”closed”]

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Quanta esperienza di allungamento di arti ha la vostra equipe?” text=”La nostra equipe ha una delle più vaste esperienze al mondo di allungamento di arti ed esegue interventi di allungamento di routine. Ogni anno portiamo a termine dai 250-300 interventi di questo genere.” onload=”closed”]

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Si può eseguire un allungamento delle gambe per fini estetici?” text=”Si, questo tipo di intervento può essere eseguito anche a fini estetici. Naturalmente bisogna valutare attentamente il caso.” onload=”closed”]

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Come sono le cicatrici?” text=”Dipende dal metodo di allungamento ma le dimensioni delle cicatrici sono di pochi millimetri fino a 1 cm per i fissatori esterni e poco più grandi per I chiodi telescopici. Queste cicatrici sono appena visibili ad 1 anno dall’intervento. Per avere un’idea, il vostro chirurgo vi mostrerà delle foto al momento della visita.” onload=”closed”]

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Quanto dolore avrò?” text=”Immediatamente dopo l’intervento è necessario somministrare antidolorifici piuttosto forti ma con il passare dei giorni il dolore si attenua. Dopo le prime due settimane è lieve ed è quasi assente dopo il periodo di allungamento. Il dolore avvertito è comunque piuttosto soggettivo ma di solito è ben tollerato con un’adeguata terapia antidolorifica. ” onload=”closed”]

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Cosa posso fare per prepararmi alla chirurgia?” text=”Esercizio fisico Leggere e seguire attentamente i consigli e le istruzioni che vi verranno fornite prima dell’intervento. Smettere di fumare.

Prepararsi da un punto di vista sociale è essenziale per essere certi di essere adeguatamente supportati durante il periodo dell’allungamento e poi della consolidazione.

Dovrete inoltre tenervi liberi per gli appuntamenti post operatori programmati. ” onload=”closed”]

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Ho bisogno di prenotare una visita specialistica prima dell’intervento?” text=”Certamente si. Anche se le informazioni che vi daremo anche solo per e-mail sono molto dettagliate, è sempre necessario effettuare una visita preoperatoria di valutazione.

Durante la visita verranno valutati:

  • la fattibilità dell’intervento
  • i tempi eventuali visite pre-chirurgiche
  • il grado di allungamento più indicato ” onload=”closed”]

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Come prenoto una visita?” text=”Prendendo contatto con il vostro chirurgo o prenotando cliccando sul link Appuntamenti nel meu principale o contattandoci direttamente. ” onload=”closed”]

[simnor_toggle icon=”plus” heading=”Il Sistema Sanitario Nazionale Italiano finanzia l’intervento di allungamento per motivi estetici?” text=”No, il SSN no finanzia interventi di questo genere e questi devono essere interamente finanziati dall’utente. Tuttavia i metodi di finanziamento possono essere dilazionati mediante finanziarie. Chiedete al vostro chirurgo per maggiori informazioni.” onload=”closed”]

Cosa posso fare con il fissatore esterno?

Per saperne di più seguite questo link

DISMETRIA ARTO BAMBINI Pediatria

DISMETRIA ARTI NEL BAMBINO
Pediatria

Per ulteriori chiarimenti potete contattarci seguendo questo link.

Per condividere questa pagina

[feather_share]